Granty PPGR

Drodzy mieszkańcy, Centrum Projektów Polska Cyfrowa  4 października ogłosiło nabór na dofinansowanie zakupu komputerów do nauki dla dzieci z rodzin popegeerowskich - zapraszamy do skorzystania z dofinansowania. Wniosek na grant zostanie złożony przez Gminę Chociwel w kwocie odpowidającej liczbie pozytywnie zweryfikowanych oświadczeń, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).
Rodzice dzieci szkoły podstawowej oraz dzieci ze szkół średnich mogą składać oświadczenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu do dnia 22 października 2021 roku.

Warunkiem zakwalifikowania dziecka do otrzymania wsparcia jest spełnienie przez dziecko wszystkich warunków okreslonych w punkcie nr 2 oświadczenia.

Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Chociwel. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

  • laptop zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej lub średniej
  • rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
  • rodzic zobowiąże się do corocznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w siedzibie Urzędzu Miejskiego w Chociwlu lub w miejscu zamieszkania rodzica.

Zapraszamy rodziców uczniów uprawnionych do składania wniosków.
W przypadku jakichkolwiek pytań, służymy pomocą tel. 91 5622001

Oświadczenia do pobrania:

Proszę o dopisanie na oświadczeniu numeru kontaktowego.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr