Granty PPGR - ważna Informacja!

Gmina Chociwel otrzymała indywidualną zgodę od Operatora Projektu na zmianę terminu przekazania zweryfikowanych oświadczeń. Prosimy wszystkie osoby, które składając wcześniej oświadczenia nie dołączały dokumentów poświadczających zatrudnienie (wcześniej nie były one obligatoryjne) o ich pilne dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Termin przyjmowania dokumentów wydłużamy do 10 stycznia 2022 roku.  Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie może być:

  • świadectwo pracy
  • umowa o pracę
  • zaświadczenie z KOWR
  • zaświadczenie z ZUS
  • inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczający zatrudnienie w PGR

Prosimy również również rodziców i uczniów szkół średnich o potwierdzenie faktu uczęszczania do szkoły średniej (może być: legitymacja, zaświadczenie).

Szanowni Państwo, obowiązek dostarczenia dokumentów  jest decyzją instytucji wdrażającej, też jesteśmy tym bardzo zaskoczeni, ale wierzymy w sprawne uzupełnienie przez Państwa dokumentów  pozwoli prawidłowo zrealizować grant i pozyskać środki na sprzęt komputerowy dla Państwa.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 91 5622001 wew. 223 lub wew. 116