Granty PPGR - ważna Informacja!

W dniu 17 listopada 2021 Gmina Chociwel jak i inne gminy otrzymały informację, w której instytucja zarządzająca projektem oczekuje od Gminy weryfikacji danych podanych przez Państwa w oświadczeniach. Instytucja obsługująca wymaga dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PGR. Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie może być:

  • świadectwo pracy
  • umowa o pracę
  • zaświadczenie z KOWR
  • zaświadczenie z ZUS
  • inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczający zatrudnienie w PGR


Prosimy wszystkie osoby, które składając wcześniej oświadczenia nie dołączały dokumentów poświadczających zatrudnienie (wcześniej nie były one obligatoryjne) o ich pilne dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Termin przyjmowania do 10 grudnia 2021 roku.

Szanowni Państwo, obowiązek dostarczenia dokumentów  jest decyzją instytucji wdrażającej, też jesteśmy tym bardzo zaskoczeni, ale wierzymy w sprawne uzupełnienie przez Państwa dokumentów  pozwoli prawidłowo zrealizować grant i pozyskać środki na sprzęt komputerowy dla Państwa.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 91 5622001 wew. 223 lub wew. 116