Gospodarka wodno-ściekowa - lista rankingowa

W dniu 21 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt pod nazwą "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo" złożony przez Gminę Chociwel znalazł się na 4 miejscu wśród 54 operacji znajdujących się na liście.

Pobierz listę operacji o kolejności przysługiwania pomocy. (98 KB, PDF)