Poniżej  znajduje się ogłoszenie  o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - nr działki 414/16

Pobierz