Dofinansowanie do rolniczego handlu detalicznego

Można uzyskać 100 tys. zł bezzwrotnej refundacji na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwo żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).