Dodatek osłonowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu informuje,że wypłata dodatku osłonowego, dla osób, które złożyły wnioski do dnia 31.01.2022r. nastąpi w dwóch ratach:

  • pierwsza rata - 31.03.2022 roku,
  • druga rata - 08.04.2022 roku.