Dodatek osłonowy

dodatek osłonowy

3 stycznia 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Ustawa weszła w życie 4 stycznia, a od 7 stycznia gminy zaczną przyjmować wnioski o wypłatę tego świadczenia. Składanie wniosków odbywać się będzie na sformalizowanym wzorze — wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

Komu i na jakich zasadach przysługuje dodatek osłonowy:

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie się kształtowała następująco:

  • 400 zł — w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 600 zł — w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,
  • 850 zł — w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,
  • 1150 zł — w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wyniesie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowo w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych nie może być niższa niż 20 zł.

Składanie wniosków:

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022 r.
W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast w przypadku wniosków złożonych od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. wyplata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 2 grudnia 2022 r.

Realizacja wniosków w Gminie Chociwel:

Zadanie związane z wypłatą dodatku osłonowego w Gminie Chociwel będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu.
Wszelkie informacje będą udzielane pod nr tel. 91/562 22 73, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przyznanie dodatku nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a wnioski o jego przyznanie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plik do pobrania - ustawa (189 KB, PDF)

Plik do pobrania - wzór wniosku (462 KB, PDF)

Infolinia na temat dodatku osłonowego:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o uruchomieniu specjalnej infolinii na temat dodatku osłonowego. Będzie ona działała od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 pod numerem telefonu +48223691444.