W ramach realizacji przez Gminę Chociwel Programu "Czyste Powietrze" serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne z Doradcą Energetycznym.  Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 18 października 2021r.
o godz. 17:00 na hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu. Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu.

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanistarnego.