Przypominamy, że najaktualniejsze informacji na temat epidemii znajdują się na stronach Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Stargardzie i Głównego Inspektora Sanitarnego.