Burmistrz Chociwla  ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego i 25 Lecia  PRL w Chociwlu.

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U z 1 czerwca 2016r poz. 744 ) właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ( tj. 01 września 2016r ) do zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój.

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone będą w oparciu o Uchwałę Nr XXVI/281/06  Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 czerwca 2006r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chociwel.

1. Cele konsultacji.

- uzyskanie propozycji nowej nazwy dla ulic: Karola Swierczewskiego i 25 Lecia PRL w Chociwlu

2. Forma konsultacji.

- Ankieta  konsultacyjna

3.Czas trwania konsultacji.

- od 23.01.2017r  do 23.02.2017r

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  ZGŁOSZENIA  SWOICH  PROPOZYCJI

- Zarządzenie Burmistrza Chociwla Nr.5/01/2017 z dnia 12 stycznia 2017r

- Ankieta Konsultacyjna