Zgodnie z uchwałą XI/64/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Chociwel konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel podaję do publicznej wiadomości listę projektów dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2021. Jednocześnie serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z projektami, jeden z nich zostanie wybrany do realizacji w drodze głosowania.

 1. Altana ogrodowa przy hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu. Wartość zadania -  29 902,00 zł
 2. Mój plac zabaw moim miejscem na ziemi. Teren przy świetlicy wiejskiej w Karkowie. Wartość zadania - 29 990,00  zł

Zasady udziału  mieszkańców w głosowaniu dotyczącym Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2021.

 1. Głosowanie trwa od 13 wrzesnia 2021 roku do 4 października 2021 roku.
 2. W głosowaniu bierze udział osoba pełnoletnia (pełnoletność na dzień złożenia karty tj. głosowania).
 3. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz oddając głos na jeden projekt spośród projektów umieszczonych na karcie do głosowania poprzez postawienie znaku „X" na karcie do głosowania przy wybranym projekcie.
 4. Wypełnienie kilku kart do głosowania przez tą samą osobę lub zaznaczenie na karcie znaku „X" w kilku pozycjach, spowoduje uznanie głosu za nieważne.
 5. Karty do głosowania można odebrać w:
  • sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu, w godzinach: a) poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00 b) wtorek — czwartek od godz. 7.00 do 15.00 c) piątek od godz. 6.00 do 14.00
  • holu hali widowiskowo - sportowej w Chociwlu, w godzinach: poniedziałek - piątek od godz. 7.00 do 20.00.
  • Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Chociwlu, w godzinach: poniedziałek - piątek od godz. 10.00 do 18.00.
 6. Karta do głosowania musi być opatrzona pieczęcią Gminy Chociwel.
 7. Wypełnioną kartę do glosowania należy wrzucić do URNY znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52 w godzinach pracy urzędu, o których mowa w pkt 4.

 

 

Burmistrz Chociwla

Staenisław Szymczak