Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Chociwla z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2020.
Na podstawie § 12 ust. 1 uchwały nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Chociwel konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel, Burmistrz Chociwla określił:

  1. Wzór "Karty do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2020", stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Zasady udziału w głosowaniu dotyczącym Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2020, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

Pobierz zarządzenie wraz z zalącznikami (PDF,134KB)

Lista projektów dopuszczonych do głosowania wraz z opisem w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok (PDF,225KB)