Objaśnienie prawne Ministra Klimatu wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie

art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292), dotyczące stosowania

przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze - BDO

przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Pobierz Komunikat BDO. (315 KB, PDF)