proceder podrzucania śmieci

Od około 2 lat w miejscowościach Chociwel, Węgorzyno, Gogolewo, Kobylanka, Stargard w ostatnich miesiącach także na terenie Szczecina dochodziło do podrzucania worków z odpadami odzieży i śmieci do kontenerów na odzież używaną z logo Polskiego Czerwonego Krzyża. Worki zapełniały całe kontenery a to co się nie zmieściło leżało przy kontenerach tworząc hałdy od kilku do kilkudziesięciu worków. Mieszkańcy nie byli w stanie wrzucić do kontenerów wartościowej odzieży. Zgłaszali do Urzędów Miast i Gmin oraz Straży Miejskich stały bałagan i zaśmiecanie terenów zielonych, parkingów, chodników przy których kontenery były rozmieszczone. Aby ustalić osoby, które stoją za tym procederem w działania zaangażowano Biuro Detektywistyczne z Gdyni. Detektywi w trakcie swoich czynności ustalili, że odpady odzieży używanej oraz śmieci są sprowadzane z terenu Niemiec na teren woj. zachodniopomorskiego w charakterystycznych workach. W Polsce nie były one utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami lecz nielegalnie podrzucane do kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża lub obok nich. Tym samym osoby lub firmy zajmujące sie tym procederem nie ponosiły żadnych kosztów związanych z utylizacją. W trakcie swoich czynności detektywi ustalili, że podrzucanie i rozwożenie worków następowało z samochodu dostawczego marki Fiat Ducato koloru ciemnobrązowego na łobeskich numerach rejestracyjnych, który regularnie był widywany w Chociwlu i innych miejscowościach pod kontenerami. W trakcie działań w Chociwlu detektywi ujęli na tzw. gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy wrzucali worki z odpadami do kontenerów PCK. W przestrzeni ładunkowej busa mężczyźni posiadali jeszcze kilka charakterystycznych worków, których nie zdołali się pozbyć. Po otwarciu kontenerów stojących w Chociwlu na ul. Warszawskiej i ul. Wolności przy targowisku, gdzie kilka minut wcześniej wyrzucili oni worki, detektywi ujawnili takie same worki i odpady jakie widywane były w innych miejscowościach. Wobec powyższego sprawców tych działań przekazano funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, gdzie prowadzone jest postępowanie w sprawie podejrzenia transgranicznego przewozu odpadów na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto sprawa została zgłoszona do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
W rozmowie z właścicielami Biura Detektywistycznego z Gdyni okazało się, że podobny proceder ma miejsce w całym pasie przy zachodniej granicy. Detektywi są już na tropie innych osób i firm podejrzewanych o nielegalny proceder sprowadzania odpadów tekstylnych i śmieci na teren Polski.
Wobec powyższego Burmistrz Chociwla apeluje do mieszkańców Gminy Chociwel o zwrócenie szczególnej uwagi na mające miejsca podobne lub tożsame zdarzenia oraz niezwłoczne reagowanie mieszkańców na takie sytuacje, zawiadamiając o tym fakcie odpowiednio: Urząd Miejski w Chociwlu tel. kontaktowy: 91/5622001 lub Służby Posterunku Policji tel. kontaktowy: 91/4813681 lub 796173548 celem podjęcia działań prewencyjnych i wyeliminowania podobnych działań.