Aktywny samorząd - program pilotażowy

W Powiecie Stargardzkim rozpoczęła się edycja programu Aktywny Samorząd. Realizatorem programu w Stargardzie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard, tel. 091-48-04-907. Celem głównym Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Więcej informacji na temat programu mozna znaleźć w zamieszczonych poniżej załącznikach.