Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Poniżej znajduje się link, pod którymi znajdą Państwo opublikowane wytyczne dotyczące różnych dziedzin życia.

Zobacz wytyczne dotyczące różnych dziedzin życia.