Rozstrzygnięcie projektów Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Uprzejmie informuję, że Komisja ds. oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel w 2018 rok na posiedzeniu w dniu 4 października 2017 roku poparła złożony wniosek pt. "Utwardzenie i naprawa ścieżki spacerowo - rowerowej wokół Jeziora Starzyc". Zgodnie z §. 5 pkt. 8 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego wskazany wyżej projekt otrzymał maksymalną ilość punktów tj. 60.

rozstrzygniecie BO 2018 lista


Burmistrz Chociwla

Stanisław Szymczak