Pomoc rzeczowa w formie opału

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości uzyskania pomocy rzeczowej w formie opału - węgiel groszek. 

Każdy mieszkaniec Gminy Chociwel znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może zwrócić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu z prośbą o pomoc. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U. z 2023 r. poz. 901).
Jedną z form pomocy może stanowić pomoc rzeczowa w formie opału - groszku.

Tryb udzielania pomocy obejmuje następujące etapy:

  • Zgłoszenie wniosku o pomoc
  • Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy
  • Wydanie decyzji
  • Realizacja świadczeń.

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu i złożyć wniosek o pomoc na miejscu.
W dalszej kolejności, po złożeniu wniosku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanej osoby. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny, aby na podstawie uzyskanych informacji można było przyznać pomoc. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy i działań na rzecz rodziny.
Odmowa przeprowadzenia wywiadu powoduje, że nie jest możliwe określenie sytuacji rodziny lub osoby, a tym samym nie ma możliwości przyznania pomocy. Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia zaświadczeń i oświadczeń dotyczących sytuacji dochodowej, rodzinnej, materialnej itp.
Pomoc można otrzymać pod warunkiem, że miesięczny dochód w danej rodzinie nie przekracza 600,00 zł (netto minus koszty uzyskania dochodu) na osobę w rodzinie lub w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie przekracza 776,00 zł.
Wyżej wymieniona forma pomocy jest możliwa z uwagi na fakt, iż w zasobach Gminy Chociwel zostało 8 840 kg węgla typu GROSZEK, który został pozyskany na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.). Sprzedaż preferencyjna trwała do dnia 31 lipca 2023 r.

WAŻNE:

Osoby zainteresowane otrzymaniem takiej formy pomocy proszone są o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu w celu zweryfikowania potrzeb w kwestii udzielenia pomocy.
Prosimy o złożenie wniosków do dnia 30.09.2023 r., by umożliwić rozdysponowanie opału na sezon grzewczy w 2023/2024 r.
Kontakt: tel. 91/ 56 22 346, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 91/ 56 22 001 wew.113; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY