Dnia 16 marca 2023 r. o godzinie 13:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja sołtysów z terenu Gminy Chociwel z wykorzystania funduszy sołeckich za 2022 rok.
  4. Informacja z odbytych przetargów i zamówień publicznych oraz zawartych umów na realizację zadań Gminy Chociwel w okresie IV kwartału 2022 rok.
  5. Wykorzystanie majątku Gminy Chociwel oraz uzyskiwane dochody z tytułu najmu oraz sprzedaży majątku gminnego za 2022 rok.
  6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Chociwlu podjętych w 2022 rok.
  7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
  8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
  9. Komunikaty i sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Puławski