Dnia 9 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja z działalności organizacji społecznych i stowarzyszeń z terenu Gminy Chociwel za 2022 rok.
  4. Informacja z realizacji kalendarza imprez kulturalno-sportowych Gminy Chociwel za rok 2022.
  5. Informacja z działalności hali widowiskowo-sportowej za 2022 rok.
  6. Informacja z działalności USC i ewidencji ludności – posumowanie za 2022 rok.
  7. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2022 rok.
  8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chociwel na lata 2023-2025.
  9. Komunikaty i sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Kalinowski