Modernizacja ogrzewania świetlic wiejskich

Gmina Chociwel zrealizowała projekt pod nazwą: „Modernizacja ogrzewania świetlic wiejskich w miejscowościach Kamienny Most, Wieleń Pomorski, Długie i Oświno”. W celu poprawy efektywności ogrzewania i redukcji kosztów za energię elektryczną Gmina Chociwel zastosowała nowoczesne systemy grzewcze wykorzystujące panele na podczerwień, klimatyzatory, panele świetlne LED i zaawansowane systemy sterowania.
Po modernizacji ogrzewania i oświetlenia w świetlicach w miejscowościach Kamienny Most, Długie i Wieleń Pomorski szacunkowa oszczędność zapotrzebowania na energię elektryczną powinna być o kilkadziesiąt procent niższa od obecnego zapotrzebowania. Dodatkowym atutem nowego systemu jest jego bezobsługowość. Dzięki modernizacji ogrzewania w miejscowości Wieleń Pomorski zrezygnowaliśmy z ogrzewania stałopalnego i przeszliśmy na system całkowicie nieemisyjny i bezobsługowy.Całkowite koszty zadania wyniosły 139 999,54 złotych. Planowane dofinasowanie z PROW na lata 2014-2020 po rozliczeniu wniosku powinno wynieść 71 877,00 złotych.