Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 09.01.2023 roku w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przez PZERiI.

 Oferta do pobrania - (pdf,123KB)