Dnia 12 grudnia 2022 roku o godziny 14:30 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, przy ul. Armii Krajowej 52, pokój nr 11 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Anna Rusin-Wak