Od 3 grudnia 2022 r. uelastyczniony został 3-tonowy limit sprzedaży węgla gospodarstwom domowym, podzielony dotąd na dwie równe 1,5-tonowe transze w tym i przyszłym roku: 1) 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. 2) 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. Wszyscy, którzy w tym roku nie kupią węgla lub kupią go mniej, będą mogli wykorzystać cały limit w roku przyszłym (rozporządzenie z dnia 2 listopada 2022 r. Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego - Dz.U. poz. 2238 z późn.zm).

Jak należy rozumieć limit węgla po nowelizacji przepisów? W myśl zmienionego rozporządzenia, w przypadku gdy dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1,5 tony to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa się limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który złoży w 1. okresie wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna ( np. 1,0 tonę) będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku też niewykorzystaną część limitu (czyli wniosek będzie mógł złożyć łącznie na 2,0 tony). Zmiana ta dotyczy również zakupów dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia, a więc jest korzystna dla wszystkich mieszkańców, którzy wnioskowali lub wnioskują (do 31.12.2022r.) o mniejszą ilość węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

Pobierz informację (pdf, 123KB)