Ogłoszenie Burmistrza Chociwla w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Chociwel:

  1. Postanawia się przeprowadzić na obszarze Gminy Chociwel konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Chociwel.
  2. Projekt uchwały podlegającej konsultacjom będzie zamieszczony na stronie internetowej gminy Chociwel www.chociwel.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectw.
  3. Konsultacje będą odbywały się w formie ankiety umożliwiającej zgłaszanie uwag - za pośrednictwem formularza konsultacji. Konsultacje odbywać się będą od dnia 23 listopada 2022r. do dnia 28 listopada 2022r. w pierwszym terminie. W przypadku braku frekwencji wyznacza się drugi termin konsultacji, które odbędą się od 28 listopada 2022r. do 1 grudnia 2022r.
  4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Chociwel, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.
  5. Uwagi dotyczące projektu uchwały, które są przedmiotem konsultacji należy przedstawić na formularzu konsultacji w terminie do dnia 28 listopada 2022r. w pierwszym terminie, oraz do dnia 1 grudnia 2022r. w drugim termie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: "Konsultacje – Statuty Sołectw" oraz w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Chociwlu na platformie e-puap /17k8kucq7p/skrytka. Formularze można też składać u sołtysów.
  6. Konsultacje przeprowadza zespół konsultacyjny powołany przez Burmistrza Chociwla.

Załaczniki: