W czwartek 3 listopada 2022 r. weszły w życie znowelizowane przepisy o dodatku węglowym, które mają rozwiązać problem "jeden adres jeden dodatek”. Tzw. ustawa węglowa (ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – Dz.U. poz. 2236), która określa zasady dystrybucji węgla przez gminy, znowelizowała także przepisy dotyczące dodatku węglowego. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, wszystkim im przysługiwał tylko jeden dodatek, a dostawało go to, które wystąpiło, jako pierwsze. Takie brzmienie przepisów sprawiło, że dodatku nie mogły otrzymać np. rodziny, ogrzewające się oddzielnymi piecami. Konieczna stała się więc nowelizacja ustawy.

Dodatek węglowy dla gospodarstw z jednym adresem.

W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego musi zostać sporządzona notatka służbowa. Wójt/burmistrz albo prezydent będzie również dokonywał wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Jeden lokal jeden dodatek

Jeden dodatek węglowy w takim przypadku będzie przysługiwał wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkujących w tym lokalu. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami dodatek węglowy będzie mógł przyznany z urzędu. „W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku” – tak stanowi ustawa. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym.

Realizacja wypłat wniosków o dodatek węglowy prowadzona będzie nadal przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu.

Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu bezpośrednio podczas wizyty w ośrodku, pod nr telefonu: 91/ 56 22 273 lub 91/ 56 22 346 lub poprzez kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie informacje są udzielane przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu bezpośrednio podczas wizyty w ośrodku, pod nr telefonu: 91/ 56 22 273 lub 91/ 56 22 346 lub poprzez kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz treść informacji (pdf, 123KB)