Sejm uchwalił ustawę, na mocy której gminy będą sprzedawały węgiel po preferencyjnych cenach. Omawiamy preferencyjny zakup węgla krok po kroku.

Zgodnie z tzw. ustawą węglową (ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe), którą w czwartek tj. 20 października 2022 r. uchwalił Sejm, zainteresowane gminy będą mogły do 30 kwietnia przyszłego roku kupować węgiel (za maksymalnie 1500 zł brutto za tonę), który następnie sprzedadzą swoim mieszkańców.

Ważne: Do zakupu preferencyjnego (w cenie maksymalnie 2000 zł za tonę) uprawnione będą te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy. Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku. Po 1 stycznia 2023 roku będzie możliwy zakup kolejnych 1,5 tony opału. Łącznie na preferencyjnych warunkach będzie można kupić 3 tony węgla po maksymalnej cenie 2 tys. złotych.

Umowa.
Gmina, która zamierza kupić węgiel dla mieszkańców, musi najpierw dokonać „wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem”, a następnie zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem.
Ustawa wskazuje minimum, które powinno się znaleźć w takiej umowie; cena, po której gmina kupi węgiel, nie może być wyższa, niż 1500 zł brutto za tonę. Do umowy musi być dołączona kopia najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego.

Można się łączyć
Gminy będą mogły dokonywać wspólnego zakupu paliwa stałego w ramach umowy zawartej między gminami. Powinny w niej określić m.in., która gmina jest właściwa do zakupu, na terenie której gminy paliwo stałe będzie składowane lub wydawane gospodarstwom domowym oraz zasady rozliczania kosztów poniesionych przez każdą z gmin. Jeśli gmina się nie zdecyduje na pośredniczenie w sprzedaży węgla, sprzedaż na zasadach zakupu preferencyjnego będzie mogła prowadzić dla jej mieszkańców gmina „bezpośrednio sąsiadująca” lub „inny podmiot”.

Rozpatrywanie wniosków
Jeżeli zakup preferencyjny będzie się odbywał w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, to na podstawie wniosku o zakup preferencyjny; jeżeli w innej gminie, to na podstawie zaświadczenia potwierdzającego wypłatę dodatku węglowego wydanego przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek o zakup lub wniosek o wydanie zaświadczenia trzeba złożyć do 15 kwietnia. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak będzie określona w rozporządzeniu.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny, sprawdzając, czy na rzecz wnioskującego gospodarstwa domowego wypłacony został dodatek węglowy. Jeżeli wnioskuje osoba uprawniona do dodatku węglowego, która wniosku w tej sprawie jeszcze nie złożyła, wójt weryfikuje informacje w CEEB. Analogicznie postępuje, wydając zaświadczenie potwierdzające wypłatę dodatku węglowego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zaświadczenie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

Działania gminy Chociwel:

 1. Do spraw zakresu zakupu i dystrybucji węgla kamiennego dla mieszkańców gminy Chociwel, Burmistrz Chociwla wskazał osoby upoważnione do kontaktu oraz wdrożenia działań organizacyjno-technicznych w tym zakresie:
  1. Edyta Nowicka – Sekretarz Gminy Chociwel; tel. 91/56 22 001 wew. 112, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. Agnieszka Piotrowska – pracownik Urzędu Miejskiego w Chociwlu; tel. 91/ 56 22 001 wew. 113, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  3. Daniel Wieczorkiewicz – pracownik Hali Widowisko-Sportowej w Chociwlu; tel. + 48 507 089 540; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Zostanie ustalona liczba gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla celem określenia potrzeb gminy w realizacji tego zadania.
 3. Od dnia 25.10.2022 r. do dnia 04.11.2022 r. prosimy wszystkich Państwa o przedkładanie informacji w formie:
  • pisemnej,
  • elektronicznej (e-maile jak wyżej lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
  • telefonicznej (nr telefonów jak wyżej),
  • ustnej poprzez osobisty kontakt w Urzędzie Miejskim w Chociwlu; sekretariat urzędu na parterze budynku, w przedmiocie zainteresowania zakupem preferencyjnego paliwa z określeniem: imienia i nazwiska wnioskodawcy, miejscowości zamieszkania oraz określenia ilości paliwa stałego o zakup którego będzie występował (fakultatywnie można podać nr telefonu kontaktowego).

Burmistrz Chociwla

Stanisław Szymczak