Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn.zm.) informuję, że: LI sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się dnia 30 września 2022 roku (piątek) o godzinie 17:30 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, w trybie hybrydowym z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do prowadzenia sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną Rady Miejskiej w Chociwlu.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Informacja o sporządzeniu protokołu z XLIX oraz L sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja z działalności Komisji miedzy sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2022 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku i słuchu wśród dzieci wczesnoszkolnych w gminie Chociwel na lata 2022-2026.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia zadania zarządzania drogami powiatowymi.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Komunikaty i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Mieszkańcy i Sołtysi Gminy Chociwel wyrażający chęć udziału w obradach sesji w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie lub on-line) winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa do dnia 29.09.2022 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośredniego zgłoszenia pisemnego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu w biurze obsługi rady pokój 25.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kawa