Dnia 30 września 2022 roku o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. H. Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie stacjonarnym. Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie dowozu dzieci w wieku 3 lat i 4 lat autobusem szkolnym do przedszkola.
  5. Komunikaty i sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Anna Rusin-Wak