Dnia 26 września 2022 roku o godzinie 9:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja z realizacji budżetów za pierwsze półrocze 2022 r. przez Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Chociwlu, halę sportowo-widowiskową.
  4. Informacja z realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2022 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu.
  5. Informacja o opłatach ponoszonych z budżetu gminy za zaopatrzenie obiektów w energię elektryczną i cieplną za 2021/2022.
  6. Informacja z odbytych przetargów i zamówień publicznych oraz zawartych umów na realizację zadań Gminy w okresie II kwartału 2022 r.
  7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2022 r.
  8. Komunikaty i sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Puławski