Otwarcie Skateparku

Dnia 4 czerwca 2022 roku o godzinie 10:30 podczas imprezy integracyjnej „Sportowe zmagania - impreza dla mieszkańców z gm. Chociwel” odbyło się oficjalne otwarcie skateparku, który powstał obok boiska orlik. Skatepark powstał w ramach projektu grantowego pod nazwą "Budowa skateparku w miejscowości Chociwel". W ramach projektu na placu obok boiska orlik usytuowany został pierwszy element chociwelskiego skateparku czyli minirampa. Podczas imprezy Pani Małgorzata Krysiak, Kierownik biura Stowarzyszenia „WIR” omówiła projekt i wraz Burmistrzem Chociwla Stanisławem Szymczakiem dokonała przecięcia wstęgi. Podczas imprezy odbyły się zawody sportowe i zabawy integracyjne dla mieszkańców na boisku orlik.

105