Gmina Chociwel zrealizowała projekt pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Gminy Chociwel od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Lublino wraz z budową ścieżki rowerowej". Realizacja inwestycji miała na celu przebudowę istniejącego zjazdu i drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do centralnej części miejscowości Lublino. Przebudowa polegała na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni oraz na budowie ścieżki rowerowej. W samej miejscowości Lublino powstał jednostronny chodnik. Wykonane zostało również odwodnienie, które zostało podłączone do kanalizacji deszczowej odprowadzonej do rzeki Krąpiel. Łączna długość przebudowywanej drogi to 1296 metrów. Wartość projektu wyniosła 3 085 542,22 złotych. Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Chociwel otrzyma dofinasowanie w kwocie 1 290 280,51 złotych.