Otwarte toalety na plaży w Chociwlu

Gmina Chociwel zrealizowała projekt pod nazwą: "Budowa zaplecza sanitarnego przy plaży miejskiej w Chociwlu". W ramach operacji  przy plaży miejskiej w Chociwlu wybudowana została ogólnodostępna toaleta publiczna, która została udostępniona mieszkańcom i turystom. W wybudowanym pomieszczeniu znajduje się toaleta damska, męska i pomieszczenie gospodarcze. Jedna z toalet jest dostosowana do potrzeb osób niepelnosprawnych. Wybudowanie zaplecza sanitarnrego zdecydowanie poprawi komfort korzystania z kompieliska w okresie letnim, a także wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska w rejonie jeziora Starzyc. Operacja ta jest zgodna z celami określonymi w Lokalnej Strategi Rozwoju LGD WIR. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego (PO RYBY 2014-2020).