Poniżej znajduje się do pobrania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chociwel na rok 2021.

Program GKRPA - Pobierz (pdf, 2,28MB)