Poniżej znajduje się do pobrania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chociwel na rok 2020.