Aktualizacja 10.07.2020

Pobierz wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2020 (pdf, 63KB)yniki głosowania na Budżet Obywatelski 2020 (pdf, 63KB)

Aktualizacja 22.06.2020

Projekty na które można głosować:

  1. Plac zabaw dla dzieci (pdf,884KB)
  2. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem na "Patelni" (pdf, 274KB)
  3. Wiata drewniana - "Rybaczówka" (pdf, 270KB)
  4. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej we wsi Chociwel-Wieś na odcinki od ulicy Dworcowej do budynku mieszkalnego Chociwel-Wieś 5 (pdf, 174KB)

 

Aktualizacja 27.03.2020

Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Chociwla z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wysokości wydatków gminy Chociwel na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel na rok 2020 i ustalenia wzoru formularza zgłoszeniowego oraz terminu jego złożenia.

Informacja dotycząca składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Mieszkańcy Gminy Chociwel mogą składać wnioski na realizację własnych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok w terminie od 21 stycznia 2020 roku do 20 lutego 2020 roku do godz. 14:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek wraz z listą poparcia danego projektu. Projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać wyłącznie mieszkańcy Gminy Chociwel. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego muszą być złożone zgodnie załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Chociwla nr 7/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku. Wartość projektu objętego wnioskiem: min 5.000; zł. - max 30.000; zł. Burmistrz zarządzeniem powoła Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego oraz określi zasady i tryb jej pracy. Wybrany przez komisję wniosek zostanie ujęty w budżecie gminy na 2020 rok. Druki wniosku budżetu obywatelskiego dostępne są w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej Urzędu – www.chociwel.pl, zakładka: Baza wiedzy – Budżet Obywatelski.
We wszystkich sprawach w temacie Budżetu Obywatelskiego informacji udzieli – referent UM Agnieszka Piotrowska, tel. 91 56 22 001 wew. 113.