Mieszkańcy Chociwla mogą składać wnioski na realizację własnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok w terminie od 16 sierpnia 2018r. do 18 września 2018r do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek wraz z listą poparcia danego projektu. Wniosek może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest stałym mieszkańcem Chociwla. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego muszą być złożone zgodnie z § 4 (zgłaszanie projektów) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chociwla z dnia 10.07.2018r. nr 54/07/2018. Wartość projektu objętego wnioskiem: może być od 5.000; zł. do max 20.000; zł. Wnioski zostaną ocenione przez Komisję ds. oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel na 2019 rok. Wybrany przez komisję wniosek zostanie ujęty w budżecie gminy na 2019 rok. Prosimy organizacje społeczne o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego swoich przedstawicieli na członka komisji do rozpatrzenia wniosków budżetu obywatelskiego. Komisja będzie się składać z 2 urzędników, 1 radnego oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Komisji zostanie przeprowadzone losowanie. Kandydatów proszę zgłaszać do 18 września 2018r. do godz. 15:00 pisemnie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Druki wniosku budżetu obywatelskiego dostępne są w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki aktualne od 10.08.2018 roku:

Rozstrzygnięcie Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Uprzejmie informuję, że Komisja do spraw oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel w 2019 roku, na posiedzeniu w dniu 4 października 2018 roku poparła złożony wniosek pt. :Budowa placu zabaw na działce 414/9 w Chociwlu". Zgodnie z § 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego wskazany wyżej projekt otrzymał maksymalną ilość punktów tj. 61.

Informacja do pobrania. (70 KB, PDF)

Pobierz listę punktacji ocenianych wniosków - (100 KB, PDF)

Załączniki: