Mieszkańcy Chociwla mogą składać wnioski na realizację własnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek wraz z ewentualną listą poparcia danego projektu. Wniosek może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest stałym mieszkańcem Chociwla.

Wartość projektu objętego wnioskiem: może być od 5 tys. zł. do max 20 tys. zł. Wnioski można składać od 08 września do 07 października 2016 do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Wnioski zostaną ocenione przez specjalną Komisję społeczną powołaną przez Burmistrza do 10 października 2016 roku. Wybrany przez komisję wniosek zostanie ujęty w budżecie gminy na 2017 rok.

Prosimy organizacje społeczne o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego swoich przedstawicieli na członka komisji do rozpatrzenia wniosków budżetu obywatelskiego. Komisja będzie się składać z 2 urzędników, 1 radnego oraz 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Komisji zostanie przeprowadzone losowanie. Kandydatów proszę zgłaszać do 07 października 2016 r.

Druki wniosku budżetu obywatelskiego dostępne są w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki:

Ireneusz Płóciennik

Zastępca Burmistrza Chociwla