Poniżej znajdują się  przetargi na sprzedaż nieruchomości z dnia 04.01.2017r. (ul. Robotnicza i Kołat):

  1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/6 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel.
  2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 414/13 ul. Robotnicza, obręb nr 1 miasta Chociwel
  3. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/4 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel
  4. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/5 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel
  5. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/6 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel
  6. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 417/7 ul. Kołat, obręb nr 1 miasta Chociwel