Dziś jest: Wtorek 22 sierpnia 2017, imieniny: Cezarego i Tymoteusza

Budżet obywatelski

Budżet Obywatelski 2018

Mieszkańcy Chociwla mogą składać wnioski na realizację własnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok w terminie od 16 sierpnia 2017r. do 18 września 2017r do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek wraz z listą poparcia danego projektu. Wniosek może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest stałym mieszkańcem Chociwla.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego muszą być złożone zgodnie z § 4 (zgłaszanie projektów) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chociwla z dnia 28.07.2017r. nr 52/07/2017

Wartość projektu objętego wnioskiem: może być od 5.000; zł. do max 20.000; zł.

Wnioski zostaną ocenione przez Komisję ds. oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel na 2018 rok.

Wybrany przez komisję wniosek zostanie ujęty w budżecie gminy na 2018 rok.

Prosimy organizacje społeczne o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego swoich przedstawicieli na członka komisji do rozpatrzenia wniosków budżetu obywatelskiego. Komisja będzie się składać z 2 urzędników, 1 radnego oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Komisji zostanie przeprowadzone losowanie. Kandydatów proszę zgłaszać do 18 września 2017r. do godz. 15:00 pisemnie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu

Druki wniosku budżetu obywatelskiego dostępne są w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CHOCIWLA NR 52 /07 /2017 z dnia 28 lipca 2017r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52 /07/2017Burmistrza Chociwla z dnia 28 lipca 2017 r. stanowiący WNIOSEK O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018 DLA MIASTA CHOCIWEL wraz z listą poparcia.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CHOCIWLA NR 53 /07 /2017 z dnia 28 lipca 2017r.w sprawie określenia kwoty środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski Miasta Chociwel na 2018 oraz określenia terminu składania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018r.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Budżet Obywatelski 2017

Mieszkańcy Chociwla mogą składać wnioski na realizację własnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek wraz z ewentualną listą poparcia danego projektu. Wniosek może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest stałym mieszkańcem Chociwla.

Wartość projektu objętego wnioskiem: może być od 5 tys. zł. do max 20 tys. zł. Wnioski można składać   od 08 września do 07 października 2016 do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Wnioski zostaną ocenione przez specjalną Komisję społeczną powołaną przez Burmistrza do 10 października 2016 roku. Wybrany przez komisję wniosek zostanie ujęty w budżecie gminy na 2017 rok.

Prosimy organizacje społeczne o zgłaszanie do Urzędu Miejskiego swoich przedstawicieli na członka komisji do rozpatrzenia wniosków budżetu obywatelskiego. Komisja będzie się składać z 2 urzędników, 1 radnego oraz 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Komisji zostanie przeprowadzone losowanie. Kandydatów proszę zgłaszać do 07 października 2016r.

Druki wniosku budżetu obywatelskiego dostępne są w Urzędzie Miejskim lub na stronie internetowej Urzędu. 

 

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 dla miasta Chociwel - POBIERZ

Zarządzenie Burmistrza Chociwla nr/71/10/2016 z dnia 11.10.2016 w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków na zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Chociwel na 2017 rok - POBIERZ

Rozstrzygnięcie punktacji Budżetu Obywaltelskiego na 2017 rok. POBIERZ

 

Ireneusz Płóciennik

Zastępca Burmistrza Chociwla

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Budżet Obywatelski 2016

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Chociwla mogą podejmować bezpośrednie decyzje o tym, na co wydać pieniądze, aby w ich okolicy było ładniej i wygodniej. Zgodnie z obietnicą wyborczą, burmistrz w swym pierwszym budżecie zaplanował kwotę 20 tyś zł. na realizację pomysłów mieszkańców miasta.

Każda osoba, która ukończyła 18 lat i jest stałym mieszkańcem Chociwla może wskazać, jakie ma koncepcje na podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności swojej okolicy. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek z podaniem nazwiska i adresu, nazwy projektu, jego krótki opis oraz kosztorys lub szacowane koszty realizacji.

Wnioski można składać od 16 maja do 17 czerwca br. w sekretariacie Urzędu Miasta. Druki wniosku dostępne są w Urzędzie. Można je pobrać również poniżej w formie pliku PDF lub DOC.

Do 30 czerwca br. wnioski zostaną pogrupowane tematycznie i ocenione pod względem realistycznym przez specjalny zespół powołany przez Burmistrza.

Wartość jednego projektu:  od 5 tyś zł. do max 20 tyś. zł. 

Komisja może rekomendować do realizacji jeden droższy projekt lub dwa o łącznej wartości do 20 tyś. zł.  

Ireneusz Płóciennik

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach budżetu obywatelskiego  na rok 2016 dla miasta Chociwel (plik DOC)

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach budżetu obywatelskiego  na rok 2016 dla miasta Chociwel (plik PDF)

 

Wniosek należy pobrać i wypełnić komputerowo lub odręcznię (czytelnie) i złożyć osobiście w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Chociwlu.

Istnieje możliwość przesłania wniosku w formie elektronicznej w postaci skanu wypełnionego wniosku na adres urzad@chociwel.pl

Zarządzenie i regulamin - POBIERZ

Lista rankingowa złożonych projektów - POBIERZ

Informacja o rozstrzygnięciu Budżetu Obywatelskiego 2016 - POBIERZ