Dziś jest: Wtorek 22 sierpnia 2017, imieniny: Cezarego i Tymoteusza

Urząd Miejski w Chociwlu

Godziny pracy Urzędu od 01-05-2015r.

poniedziałek : 8:00 - 16:00,

wtorek, środa, czwartek  : 7:30 - 15:30

piątek: 7:00-15:00

Kasa Urzędu czynna 9:00 - 14:00

Burmistrz Chociwla przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 - 16:00 jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy Burmistrz Chociwla przyjmuje następnego dnia roboczego oraz w każdą środę w godzinach 10:00 - 12:00

Samodzielne stanowiska pracy

lp

Nazwa stanowiska

Imię  i nazwisko urzędnika

telefon

e-mail

1

Sekretarz Gminy; Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste;

Sylwia Lewandowska

w. 113

slewandowska@ chociwel.pl

2

Kierownik Referatu Gospodarki mieszkaniowo-lokalowej, dróg   i energetyki kadr,

Wanda Szczurko

w.115

wszczurko@

chociwel.pl

3

Kierownik Referatu  rolno środowiskowego, budownictwa  i nieruchomośc i zamówień publicznych,

Teresa Kozań

w.123

tkozan@   chociwel.pl

4 Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
 
Beata Przybyła

Tel.

915622024; 915622001; 915622161 w.104

urzad@chociwel.pl

 5

Stanowisko pracy ds.działalności gospodarczej, organizacje pozarządowe, zdrowie i dział. AA. Barbara Kowalska w.112

bkowalska@

chociwel.pl

6

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, cmentarzy gminnych.

Czesława Rusiniak

w.107

czrusiniak@ chociwel.pl

7

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami gminnymi,

Jadwiga Marcinkiewicz

w.121

jmarcinkiewicz@ chociwel.pl

8

Stanowisko ds. gospodarowania  odpadami komunalnymi, oświaty, 

Agnieszka Karcewicz

w.223

akarcewicz@

chociwel.pl

9

Stanowisko pracy ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego, urzędnik wyborczy

Zofia Chmielewska

w.114

zchmielewska@ chociwel.pl

10

Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, OSP i pożarnictwa, informatyzacji i promocji gminy.

Robert Rusin

w.116

rrusin@chociwel.pl

11

Stanowisko pracy ds. obsługi organów Gminy,

 

Urszula Woch

w.125

uwoch@chociwel.pl

12

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, leśnictwa, gospodarki wodnej,

 

Joanna Katroń-Olejnik

w.221

jolejnik@chociwel.pl

13

Stanowisko pracy ds sportu i rekreacji, hala widowiskowo-sportowa,

Chociwelski Informator Samorządowy

Daniel Wieczorkiewicz 915791129

dwieczorkiewicz@

chociwel.pl

 

 Referat Finansowy

 
nr

Stanowisko pracy

Imię i nazwisko

tel

e-mail
1 Skarbnik Gminy Janina Sarnecka w. 102 jsarnecka@chociwel.pl

2

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej organu,

 

Karolina Wróblewicz

w.124

kwroblewicz@chociwel.pl

3

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej jednostki – Urząd Miejski,

 

Anna Andrałojć

w.224

aandralojc@chociwel.pl

4

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej,

 

Barbara Żyła

w.101

bzyla@chociwel.pl

5

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat,

 

Agata Szymczyk

w.101

aszymczyk@chociwel.pl

6

Stanowisko pracy ds. płac i rozliczeń,

 

Ewa Janus

w.324

ejanus@chociwel.pl

7

Stanowisko pracy ds. spraw obsługi kasowej.

 

Karolina Gruś

w.103

kgrus@chociwel.pl

8

Stanowisko ds. księgowania i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i mandatów Straży Miejskiej

 

Małgorzata Klimaszewska

w.323

mklimaszewska@chociwel.pl