Dziś jest: Niedziela 30 kwietnia 2017, imieniny: Mariana i Katarzyny
Konkurs fotograficzny nadal trwa!!!

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA

W załaczeniu deklaracja w formacie PDF, do otwarcia programem adobe reader lub innym czytającym pliki PDF  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

POBIERZ

Dni oznaczone kolorem fioletowym określają termin wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych.

 

STAWKI I NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁAT ZA ODBIÓR I ZAGODPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opłatę za odbieranie odpadów wpłacamy na rachunek bankowy Gminy Chociwel numer 55 9375 1041 5500 0299 2000 0140  lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chociwlu do 15 dnia każdego miesiąca.

Opłata za odpady niesegregowane wynosi 20,00 zł od osoby zamieszkałej na miesiąc.

Opłata za odpady segregowane wynosi 11,36 zł od osoby zamieszkałej na miesiąc.

STAWKI OPŁAT OD POJEMNIKA DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH OD 1 LIPCA 2016 R.

POJEMNIK

SELEKTYWNE

NIESELEKTYWNE

120 l

18,00 zł

27,00 zł

240 l

34,00 zł

51,00 zł

1100 l

138,00 zł

210,00 zł

 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE

ulotka informacyjna strona 1 - pobierz

ulotka informacyjna strona 2 - pobierz

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Realizując obowiązek wynikający z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), uprzejmie informuję o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chociwel.

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL. + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: szczecin@remondis.pl

 

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie

Słajsino 30

72-200 Nowogard

TEL + 48 91 5791920

FAX + 48 91 5791953

e-mail: czg.kancelaria@nowogard.pl

www: www.czg.nowogard.pl

bip: bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów PSZOK

Prowadzący:

REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. J. Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

TEL + 48 91 4310801

FAX + 48 91 4310855

www: www.remondis-szczecin.pl

e-mail: szczecin@remondis.pl

 

Adres  PSZOK:

ul. Parkowa 1 w Chociwlu, siedziba spółki Wodociągi  i Kanalizacje w Chociwlu,

czynny: pn -pt w godz. 7oo – 1500

sobota pod nr telefonu 606 – 753 - 746  w godz. 9oo – 1300