Dnia 14 lutego 2017 r.  o godz. 14,00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu.

    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
    Przyjecie porządku posiedzenia.


    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 r.

          a) dyskusja.

    Informacja z odbytych przetargów i zamówień publicznych oraz zawartych umów na realizację  zadań przez Gminę Chociwel w okresie IV kwartału 2016 r.

           a) dyskusja.

    Sprawozdanie z działalności LKS "Piast" Chociwel oraz LZS "Płomień Lisowo" za 2016 r.

          a) dyskusja.

   6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę nr X/55/15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określania terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

       a) dyskusja,

       b) wydanie opinii.

     7. Wolne wnioski.

    8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

          a) dyskusja.

      9. Zamknięcie posiedzenia.                 

                                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                                   /-/  Krzysztof Winnicki