Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chociwel w 2017 roku.

Poniżej znajdują się aktualne dokumenty obowiązujące w 2017 roku:
Obwieszczenie Burmistrza Chociwla w sprawie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chociwel w 2017 roku.
Druk wniosku o usunięcie azbestu (dla mieszkańców i przedsiębiorcy).
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa