Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu

Ze względu na stan epidemii ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, od dnia 29 września 2020 r. do odwołania obsługa interesantów prowadzona jest przez PUNKT INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO. Tym samym następuje ograniczenie swobodnego przemieszczenia się interesantów po siedzibie...

Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu

Ze względu na stan epidemii ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Miejskim w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, obowiązuje ograniczony system bezpośredniej obsługi interesantów: