29 kwietnia 2019 roku uruchomiony został Zachodniopomorski Program Antysmogowy, w ramach którego Gmina Chociwel może pozyskać dotację na dwa działania:

  • 2.14 - Poprawę jakości powietrza (wymiana kotłów i pieców) i
  • 2.15 - Termomodernizację budynków jednorodzinnych*.

Te działania będą realizowane w domach jednorodzinnych bądź lokalach mieszkalnych, których właścicielami są osoby fizyczne. Będą w nich mogły uczestniczyć osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem mieszkalnym a zasadniczym warunkiem uczestnictwa jest likwidacja źródła ciepła opartego na paliwie stałym (węglowym).
Granty będą przyznawane ryczałtowo w wysokościach:

w ramach działania 2.14:

  • na wymianę kotłów i pieców - do 7500 złotych,

w ramach działania 2.15 na:

  • częściową termomodernizację (ocieplenie ścian plus wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z wymianą kotła lub pieców - do 25000 złotych,
  • pełną termomodernizację (częściowa plus stropodach i posadzka) wraz z wymianą kotła lub pieców - do 50000 złotych

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy do zgłoszenia zamiaru uczestniczenia w projekcie, którego realizacja przewidziana jest na lata 2020 - 2021. Na podstawie złożonych przez mieszkańców ankiet zostanie oszacowana jego wartość i Gmina Chociwel wystąpi o przyznanie tych środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dlatego prosimy zainteresowanych mieszkańców o składanie ankiet w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu do dnia 23.08.2019 r. (piątek) do godziny 12:00. Złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Będzie ono możliwe dopiero po przyznaniu Gminie Chociwel dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


Więcej informacji można uzyskać u Pani Magdaleny Rucińskiej tel. 91 5622001 w.115 lub u Pana Wojciecha Majsakowskiego – Zastępcy Burmistrza Chociwla tel. 91 562 2001 wew. 106.

Dokumenty do pobrania:

* Budynek jednorodzinny - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% całkowitej powierzchni budynku.