Uprzejmie informuję, że w związku z kończącą się kadencją ławników sądów powszechnych prowadzone są prace przygotowawcze do wyborów ławników Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję lat 2020-2023. Więcej informacji w załącznikach.

Ogłoszenie o wyborach ławników - pobierz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - pobierz

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika - pobierz