W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2018/2019, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu informuje, iż wnioski na:
• świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
• świadczenia wychowawcze (500+),
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego
• oraz po raz pierwszy na świadczenie z programu DOBRY START -300+
można składać od dnia 1 lipca 2018 r. przez internet poprzez:
• ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
• bankowość elektroniczną,
• PUE ZUS- Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
• e PUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej

oraz od dnia 1 sierpnia 2018 r. osobiście w siedzibie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu pokój 02, 03 (parter) w godz. 9:00- 14:30

 UWAGA !!!!

Składane wnioski powinny być wypełnione i kompletne z załącznikami (np.orzeczenia o niepełnosprawności, świadectwa pracy, PIT 11, umowy zlecenia itp.)
Prosimy o wpisywanie aktualnego numeru rachunku bankowego i zwrócenie uwagi czy podany numer rachunku , na który mają wpłynąć świadczenia jest poprawny.
Jednocześnie prosimy o wpisywanie aktualnego numeru telefonu, gdyż ułatwi nam to kontakt w sprawie odbioru decyzji administracyjnych.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka w pok. 02-03 (parter) oraz pod numerem telefonu 91/573 05 99

Szczegółowe terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 - pobierzterminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 - pobierz