Poniżej znajduje się regulamin programu zdrowotnego "Dbajqc o zdrowie-rehabilitacja mieszkańców gminy Chociwel" w 2019 roku. Realizatorem programu zdrowotnego "Dbając o zdrowie - rehabilitacja mieszkańców gminy Chociwel" jest Anna Kamila Tomczyk, Gabinet Fizjoterapii w Chociwlu ul. Armii Krajowej 20. Program jest finansowany ze środków gminy Chociwel w wysokości 50% poniesionych kosztów rehabilitacji. Okres realizacji programu zdrowotnego: 15.03.2019 roku do 30.11.2019 roku lub do wyczerpania przeznaczonego funduszu na dany program.

Regulamin do pobrania - pobierz